Poj synu, a u se moudrm bti!

asopisy ke staení

Archiv om6bb.bab.sk - AMA magazín

Rok 1991: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 1992: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 1993: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 1994: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 1995: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 1996: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 1997: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 1998: .1 .2 .3 .4 .5 .6

Archiv radiozurnal.sk - asopis Radioamatér

Rok 2000: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 2001: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 2002: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 2003: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 2004: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 2005: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 2006: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 2007: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 2008: .1 .2 .3 .4 .5 .6
Rok 2009: .1 .2 .3 .4 .5 .6

Sbornky ze setkn v Holicch (archiv om6bb)

1991, 1992 , 1993 , 1994 , 1995 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003

Dubus 1982-1992


Star americk asopisy

Srbsk radioamatrsk asopis

Radio-amater 1/2010 Radio-amater 2/2010 Radio-amater 3/2010 Radio-amater 4/2010 Radio-amater 5/2010 Radio-amater 6/2010
Radio-amater 1/2011 Radio-amater 2/2011 Radio-amater 3/2011 Radio-amater 4/2011 Radio-amater 5/2011 Radio-amater 6/2011
Radio-amater 1/2012 Radio-amater 2/2012 Radio-amater 3/2012 Radio-amater 4/2012 Radio-amater 5/2012 Radio-amater 6/2012
Radio-amater 1/2013 Radio-amater 2/2013 Radio-amater 3/2013 Radio-amater 4/2013 Radio-amater 5/2013 Radio-amater 6/2013
Radio-amater 1/2014 Radio-amater 2/2014 Radio-amater 3/2014 Radio-amater 4/2014 Radio-amater 5/2014 Radio-amater 6/2014home